Waarom een praktijkscan?

De maatschappij om ons heen verandert en het zorglandschap verandert mee! Van ontkokering naar zelfregie, van patiënt naar klant, van behandeling naar zorgprogramma. Wil je in de praktijk handen en voeten geven aan deze veranderingen? Dan is een praktijkscan een hele waardevolle eerste stap.

Waarom een praktijkscan?

De maatschappij om ons heen verandert en het zorglandschap verandert mee! Van ontkokering naar zelfregie, van patiënt naar klant, van behandeling naar zorgprogramma. Wil je in de praktijk handen en voeten geven aan deze veranderingen? Dan is een praktijkscan een hele waardevolle eerste stap.

Wat kun je verwachten?

De praktijkscan is bedoeld om te kijken waar je met je praktijk staat om klaar te zijn voor de nieuwe toekomst. Met behulp van de praktijkscan wordt de praktijk in alle aspecten van de bedrijfsvoering meegenomen.

Het doel van de praktijkscan

Om klaar te zijn voor de volgende stap, is het belangrijk dat wij eerst inzichtelijk krijgen waar de praktijk nu staat om vervolgens veranderingen, verbeteracties en ontwikkeldoelen op te kunnen starten (optimalisatie) voor verschillende aandachtsgebieden van de bedrijfsvoering.

Hoe werkt de praktijkscan?

Het uitgangspunt van de praktijkscan is het ESH analyse model (zie bijlage voor afbeelding, hier graag nette afbeelding van maken). ESH staat voor: Evenwicht, Samenhang en Heterogeniteit en is gebaseerd op het 7S model McKinsey, waarbij er integraal naar organisaties wordt gekeken. Met het model creëren wij real-time inzicht om vanuit de samenhang van het model continue te kunnen verbeteren.

De aandachtsgebieden voor de praktijkscan zijn:

  • Proces optimalisatie primair proces
  • Strategisch management: Visie, Strategie, Beleid en Organisatie
  • Leiderschap
  • Personeelsmanagement
  • Financieel management en budgettering
  • Marketing en Communicatie
  • Creativiteit en Innovatie
  • Contractbeheer (integriteit)
  • Wet- en regelgeving

Wil je graag een praktijkscan aanvragen?